Selle SMP

อาน Selle SMP อานที่จบทุกปัญหาของอาการกดทับ
ซึ่งเป็นอานจักรยานเพียงเจ้าเดียวในโลกที่ได้ตีพิมพ์ลงวารสารการแพทย์ ในเรื่องลดอาการกดทับ (มีผลวิจัย ระดับมีนัยยะทางการแพทย์)

Selle SMP 100% made in ITALY

For more information visit our group;
www.kom-bike.com

Showing the single result