SRM Power Meter

SRM Power Meter
พาวเวอร์มิเตอร์สำหรับจักรยานที่ดีที่สุดในโลก

SRM เจ้าของสิทธิบัตร พาวเวอร์มิเตอร์เจ้าแรกของโลก ได้เริ่มประดิษฐ์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1987 เพื่อให้นักจักรยานมีเครื่องมือในการซ้อมโดยวัดพลังงาน ซึ่งตัดปัจจัยภายนอกอื่นๆออกไป ทำให้ได้ข้อมูลในการฝึกซ้อมที่ดีที่สุด

SRM เป็นพาวเวอร์มิเตอร์ที่มีความแม่นยำมากที่สุดในโลก อีกทั้งมีหน้าจอ Power Control แสดงผลที่ครบถ้วนสำหรับการฝึกซ้อมและแข่งขัน
อีกทั้งยังมีโปรแกรมวิเคราะห์การฝึกซ้อมหรือแข่งขันที่ทันสมัยที่สุด

SRM Power Meter มีแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากสุดถึง 3,000 ชั่วโมง และยังมีการรับประกันคุณภาพของสินค้ายาวนานถึง 3 ปี

ทั้งหมดนี้ทำให้คุณไม่ต้องมัวกังวลปัญหาใดๆ จะได้สนใจแค่เพียงการปั่น, การซ้อม และการแข่งขันก็พอ

Showing all 6 results