Month: March 2018

เปิดสั่งจอง!! Factor O2 สีพิเศษ Oliver Naesen Belgium Champion Special Edition ร่วมเฉลิมฉลองแชมป์แห่งชาติเบลเยี่ยม ผลิตจำนวนจำกัดเฉพาะ pre-order เพียง 2 รอบเท่านั้น รอบแรก สั่งจองภายในวันที่ 11 มี.ค. รับของภายในเดือน พ.ค. รอบสอง สั่งจองภายในวันที่ 30 เม.ย. รับของภายในเดือน มิ.ย. ** แถมฟรี เสื้อแชมป์แห่งชาติเบลเยี่ยมของแท้ ที่ผลิตพิเศษเพื่อให้ Oliver Naesen ใช้แข่งขัน (ระบุไซส์ได้)** เฟรมเซ็ตประกอบด้วย – เฟรม – ตะเกียบ – ถ้วยคอ Ceramicspeed – Integrated bar Blackinc carbon (ระบุไซส์ได้) – หลักอาน Blackinc carbon ( […]

Read more

เปิดสั่งจอง!! Factor O2 สีพิเศษ Silvan Dilier Swiss Champion Special Edition ร่วมเฉลิมฉลอง แชมป์แห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ ผลิตจำนวนจำกัดเฉพาะ pre-order เพียง 2 รอบเท่านั้น รอบแรก สั่งจองภายในวันที่ 11 มี.ค. รับของภายในเดือน พ.ค. รอบสอง สั่งจองภายในวันที่ 30 เม.ย. รับของภายในเดือน มิ.ย. ** แถมฟรี เสื้อแชมป์แห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ของแท้ ที่ผลิตพิเศษเพื่อให้ Silvan Dilier ใช้แข่งขัน (ระบุไซส์ได้)** เฟรมเซ็ตประกอบด้วย – เฟรม – ตะเกียบ – ถ้วยคอ Ceramicspeed – Integrated bar Blackinc carbon (ระบุไซส์ได้) – หลักอาน Blackinc carbon […]

Read more